Kerneværdier

Vores kerneværdier skal afgøre, hvordan vi agerer i forskellige situationer, og hvordan vi prioriterer samt ligge til grund for samtlige beslutninger, som tages i virksomheden.